loadding

090.3078377
090.8993259

close

2
47184

Lưới khung thành

Sợi kép 2,5mm x 2 (ô đôi) ô lưới 100mm - 120mm Sợi đơn 3,0mm (ô lưới) 100mm - 120mm Sợi đơn 4,0mm (ô lưới) 100mm - 120mm Màu trắng

Lưới khung thành

co nhan tao, co nhan tao sai gon