loadding

090.3078377
090.8993259

close

1
47187

Fan

- Chiều cao sợi: 48mm - Dtex: PE8800 - Loại sợi: Monofil - Khoảng cách dòng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/100cm:150 - Số mũi khâu/m2: 12000 - Số lớp đế: 3 PP + PE + Fabric - Màu sắc: Emerald/lime green

Fan

co nhan tao, co nhan tao sai gon