loadding

090.3078377
090.8993259

close

4
47192

Stemgrass

- Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE12000 - Loại sợi: Monifil - Khoảng cách dòng cỏ: 5/8" - Số mũi kim/100cm: 140 - Số lớp đế: 3 PE + PP + Fabric - Màu sắc: Emerald/lime green

Stemgrass

co nhan tao, co nhan tao sai gon