loadding

090.3078377
090.8993259

close

2
47185

Stemgrasspro

- Chiều cao sợi: 50mm - Dtex: PE 9000 - Loại sợi: Thiolon - Monofil - Khoảng cách dòng cỏ: 5/8" - Số mũi kim/100cm:170 - Số lớp đế: 3 PE + PP + Fabric - Màu sắc: Field/lime green

Stemgrasspro

co nhan tao, co nhan tao sai gon